image, آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگی

برای این طرح بهتر است از نخ کاموای بدون پرز استفاده کنید یا اگه از دمسه خواستید استفاده کنید تعداد نخها رو بیشتر کنید که دستبندتون خیلی نازک نشه؛همانطور که در تصویر میبینید ۶ تا رنگ لازم داریم و ترتیب چیدن نخ هارو هم میبینید ،سوالی که برای خیلی از دوستان بود ابتدای گره بود که در این پست باز قرار دادیم ۳تا نخ بلند بردارید و از وسط تا بزنید و حلقه درست کنید ،این دستبند ۴ تا رج دارد که رج اول همه گی گره از سمت چپ لازم دارند.

image, آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگیبرای رج دوم نیز مانند تصویر A عمل می کنیم یعنی نخ اول را رها میکنیم و بقیه ی جفت نخ هایی که می مانند را باز گره از سمت چپ میزنیم.برای رج سوم گره اول باید گزه از سمت راست باشد شکل B و گره دوم در رج سوم گره از چپ لازم دارد مثل شکل C و آخرین گره رج سوم گره از سمت راست لازم دارد مثل شکلD

image, آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگیو برای آخرین رج نیز مثل رج دوم نخ سر را رها میکنیم و بقیه ی جفت جفت نخ ها را گره از سمت چپ می زنیم.

image, آموزش عکس به عکس بافت دستبند دوستی طرح اریب رنگی


همچنین بخوانید: