چند عدد زیپ تهیه کنید. شما می توانید از زیپ های بیشتری استفاده کنید.

image, آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

تنها کاری که باید در این مرحله انجام داد،قراردادن زیپ ها کنار هم و دوختن آن ها است.

image, آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

تمام تکه ها را به هم بدوزید

دوباره اطمینان حاصل کنید،زمانیکه شما زیپ ها را به هم می دوزید ،آن ها به صورت مرتب درکنار هم قرار می گیرند.

image, آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

در این مرحله باید از زیپ ها شکل استوانه ای بسازید.برای انجام این کار دو زیپ انتهایی را به هم بدوزید.دستتان را روی جامدادی استوانه ای قرار دهید تا جامدادی روی زمین پهن شود و زیپ ها به صورت جفتی روبروی هم قرار گیرند.

image, آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی

دو قسمت بالای جامدادی زیپی را بدوزید.در این مرحله کار دوخت شما به پایان می رسد.

یکی از زیپ ها را باز کنید و جامدادی را پشت و رو کنید تا تمام تکه های دوخته شده به سمت داخل قرار گیرند.

image, آموزش ساخت کیف زیپی کوچک کاربردی


همچنین بخوانید