ابتدا الگو ها را طبق عکس زیر برش دهید.

image, آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

image, آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

و به شکل زیر روی یکدیگر بچسبانید.

image, آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

و در آخر این قطعات را روی لیف به وسیله چسب وصل کنید.

image, آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

برای پاهای خرگوش هم می توانید از مقوا استفاده کنید.

image, آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

وسایل مورد نیاز :

لیف های آماده که در بازار موجود می باشد.

image, آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

دستمال رولی های آشپزخانه

قیچی

چسب

ماژیک

image, آموزش ساخت کاردستی خرگوش برای کار عملی مدرسه بچه ها

همچنین بخوانید