image, آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

image, آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

ابتدا داخل سنجاق ها مانند تصویر مروارید ریز می گذاریم

image, آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

سنجاق را به واسطه یک حلقه داخل زنجیر مورد نظر برای گردنبند قرار می دهیم

image, آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

مانند تصویر یک سنجاق ساده و یک سنجاق با مروارید قرار می دهیم که این سلیقه ای است

image, آموزش درست کردن گردنبند زیبای دخترانه با وسایل ساده

این کار را تا جایی که گردنبند زیباتر می شود و به اندازه مورد نظرتان ادامه می دهیم


همچنین بخوانید: