بالای سر خود را مانند یک مثلث جدا کنید و بقیه ی موها را کلیپس بزنید تا مزاحم کار نباشند

image, آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کج

قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .

با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید قیچی را نیز زاویه دار بگیرید و در انتهای ابرو قرار دهید و به صورت اریب تا وسط سر خود کوتاه کنید.

image, آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجبرای طرف دیگر سر هم مطابق شکل انجام دهید

image, آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجبه صورتی که وقتی موها را میگیرید و میبینید تقریبا یک هفت خواهید دید

image, آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجقیچی پتاژ

image, آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجحالا نوبت می رسد به پتاژ کردن با پتاژ توی موها را تا حدی خالی میکنید و کم حجم میکنید

image, آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کجو در نهایت چتری کج را خواهید

image, آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کج


همچنین بخوانید