image, آموزش تصویری و کامل درست کردن شینیون عروس

مانند تمام شینیون هاابتدا موها را کاملا براشینگ یا بیگودی می کنیم در اینجا لازم است که موها بیگودی بشوند

image, آموزش تصویری و کامل درست کردن شینیون عروس

همانطور که در تصویرها نیز ملاحظه میکنید موها را ۵ قسمت میکنیم ؛از کنار سر ۲ تا کنار سر را کلیپس زده یکی برای بالای سر و فکل و یک قسمت تاج سر که برای قسمت تاج لازم است به دوقسمت تقسیم و با کش نازک دم اسبی کنید

image, آموزش تصویری و کامل درست کردن شینیون عروستاج سر را نیز همانطور که گفته شد و در تصویر نیز مشهود است با دو تا دم اسبی تقسیم کرده.

image, آموزش تصویری و کامل درست کردن شینیون عروس

بعد از تقسیم بندی نوبت آرایش موها است قسمت جلویی سر را با شانه مخصوص پوش دهید و یک فکل بسازید و با سنجاق سر آن را محکم کنید

image, آموزش تصویری و کامل درست کردن شینیون عروس

قسمتهای کنار سر را نیز پوش داده و با سنجاق محکم کنید

image, آموزش تصویری و کامل درست کردن شینیون عروس

حالا نوبت قسمتهای دم اسبی است ،شاخه شاخه جدا کنید و با ژل حالت فر داده و روی موها با سنجاق سر فیکس کنید؛سنجاقها را طوری پنهان کنید که منظره ی زشتی ایجاد نکند و کار تمیزی داشته باشید

image, آموزش تصویری و کامل درست کردن شینیون عروس

در نهایت کارتون را با تافت فیکس کنید .

در این مدل شینیون میتویند تا همین حد کا را رها کرده یعنی شینیون باز داشته باشید و یا اینکه کل موهای پشت سر یعنی آن باقیمانده ای که باز هستند را با همین روش ابتدا دم اسبی کرده و سپس آنها را حالت دهید و روی موها گذاشته.image, آموزش تصویری و کامل درست کردن شینیون عروس


همچنین بخوانید: