ماساژ ران ها

پا های کودک تان نقطه ی خوبی برای شروع هستند چون حساسیت کمتری نسبت به بقیه ی بخش های بدن دارند. دست های تان را به کمی روغن آغشته کنید و دور یکی از ران های او را بگیرید و یک طرف بعد از طرف دیگر به پایین بکشید، به آرامی آنها را بفشارید مانند این که می خواهید شیر بدوشید. پا ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

ماساژ پا ها

یک پا را بگیرید و آن را به آرامی در هر جهت بچرخانید. سپس بالای پا های کودک تان را از زیر مچ تا نوک پا دست بکشید. پا ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

برای ماساژ پاها، یک پا را بگیرید و آن را به آرامی در هر جهت بچرخانید

ماساژ کف پا ها

از شست تان استفاده کنید و کف پا های کودک تان را با حرکات دایره وار کوچک ماساژ دهید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

ماساژ انگشتان پا

برای تمام کردن ماساژ پا ها، هر کدام از انگشتان پای کودک را بین انگشت شست و سبابه ی خود بگیرید و به آرامی بکشید. این کار را برای هر ۱۰ انگشت انجام دهید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

ماساژ بازو ها

یکی از بازو های کودک تان را در دست بگیرید و فرم شیر دوشیدن که در ماساژ ران ها گفته شد، را از زیر بغل اجرا کنید تا به مچ او برسید. سپس دستش را بگیرید و به آرامی مچش را چند بار در هر جهت بچرخانید. بازو ها را عوض کرده و حرکت را تکرار کنید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

ماساژ دست ها

با شست تان کف دست های کودک را با حرکات دایره مانند کوچک ماساژ دهید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

ماساژ انگشتان

انگشت کودک را بین انگشت شست و سبابه ی خود بگیرید و به آرامی آن را بکشید، اجازه دهید انگشت او در میان انگشتان تان لیز بخورد. این حرکت را برای همه ی انگشتان او و شست هایش انجام دهید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

ماساژ قفسه ی سینه

دستان خود را به حالت دعا روی قفسه سینه ی کودک قرار دهید. سپس دست های تان را به طرف خارج بکشید و با لطافت کف دست تان را روی قفسه سینه ی او پهن کنید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

قفسه سینه (حرکت دوم)

یکی از دست های تان را در بالای قفسه سینه ی کودک به صورت عمودی بگذارید و آن را به آرامی تا ران هایش پایین بکشید. حرکت را تکرار کرده و دست های تان را عوض کنید و این حرکت را چند بار انجام دهید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

ماساژ پشت

کودک را روی شکمش بخوابانید. با استفاده از نوک انگشتان تان دو طرف ستون فقرات را با حرکات چرخشی و دایره مانند کوچک، از پایین گردن شروع کنید تا به باسن او برسید.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

ماساژ پشت (قسمت دوم)

حرکات ثابتی را از شانه های فرزندان تان شروع کنید و آن را تا پا هایش ادامه دهید. هنگامی که این حرکت را انجام دادید، او را پوشک کنید، نوازشش کنید و یا به او غذا بدهید. اما او احتمالا در این وضعیت در حال چرت زدن است.

image, آموزش تصویری نحوه ماساژ دادن نوزادان

این تکنیک ها برای همه ی کودکانی که هنوز چهار دست و پا راه نیفتاده اند بسیار خوب است. برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه ماساژ را قبل یا بعد از غذا انجام ندهید.

زمانی که فکر می کنید کودک تان آماده است، یک حوله روی زمین پهن کنید و یک کاسه ی کوچک محتوی روغن گیاهی بیاورید.


همچنین بخوانید: