image, آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• موهای تان را تقسیم بندی کرده و با گیره موهای تان را جدا کنید.

image, آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• موهای تان را دور اتو پیچیده و چند دقیقه نگه دارید.

image, آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• بعد از چند دقیقه به آرامی موهای تان را از دور اتو باز کنید. سعی کنید باز کردن تان را به سمت پایین باز کنید.

image, آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• این کار را برای بقیه موهای تان انجام دهید.

image, آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

• بعد از باز کردن موهای تان به آرامی با انگشتان تان موهای تان را حالت دهید واسپری ثابت کننده ( تافت ) را از زیر و بالا روی موهای تان بزنید.

image, آموزش تصویری فر کردن موهای سر با اتو در خانه

لوازم مورد نیاز

گیره‌ی مو

‎‎‎اتوی مو

اسپری مو


همچنین بخوانید: