image, آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید

مدلی زیبا و اسپرت که می توانید از آن برای جلوی موهاتون استفاده کنید.

مانند شکل زیر از سمت یک گوش دو تا دم اسبی کوچک ایجاد کنید . دم اسبی ها بهتر است در امتدا خط مستقیم نباشند و حالت اریپ داشته باشند .

image, آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید

سپس آنها را به حالت ضربدر بکشید و در نقاط مقابل یکدیگر با دسته ای دیگر از موی سر دم اسبی کنید. این کار را ادامه دهید تا به وسط سر برسید .

image, آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید

همین کار را هم برای سمت دیگر سر انجام دهید. یعنی از طرف گوش دیگر دو تا دم اسبی ایجاد کرده و به حالت ضربدری با دسته های دیگر دم اسبی کنید تا به وسط برسید.

image, آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید

بنابراین در وسط سر چهار تا دم اسبی دارید .

image, آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید

آنها را نیز به حالت ضربدر بر روی هم بکشید و با کش بافت ثابت کنید.

image, آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید

می توانید دو تا رشته را باز با هم به حالت ضربدر ببندید یا به همان حالت رها کنید که من حالت دوم را ترجیح می دهم .

image, آموزش تصویری طراحی مدل موی ضربدری جلوی سر جدید


همچنین بخوانید: