برای طراحی این مدل ناخن ها نیاز به ابزار تخصصی نداشته و با وسایلی که در خانه موجود دارید مانند سنجاق مویی، چسب نواری و خلال دندان دیزاین ها را انجام دهید:

۱. طراحی ناخن دو رنگ به کمک پارچه لیفی

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۲. طراحی ناخن خالدار به کمک سنجاق مویی

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۳. کشیدن طرح قلب روی ناخن با خلال دندان

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۴. دیزاین ناخن عروس با استفاده از پارچه توری

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۵. ایجاد طرح های مختلف روی ناخن با کمک چسب نواری

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۶. استفاده از قلموی بادبزنی در طراحی ناخن

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۷. افزودن چند نقطه به لبه ناخن ها

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۸. یا تعدادی نقطه در قسمت ریشه ناخن ها

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۹. طراحی ناخن فرنچ با کمک نوار چسب باریک

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت

۱۰. فرنچ ناخن برعکس

image, آموزش تصویری طراحی روی ناخن در خانه بدون وسایل گران قیمت


همچنین بخوانید: