image, آموزش تصویری ساخت گلدان های ساده آویز در خانه

بخش بالایی بطری های پلاستیکی را به صورتی جدا کنید که شبیه به کاسه یا گلدان شود مانند عکس بالا.

image, آموزش تصویری ساخت گلدان های ساده آویز در خانه

با استفاده از اسپری سفید بطری ها را رنگ کنید و پس از اینکه خشک شد کنف را از دو طرف آن خارج کنید.

داخل گلدان ها را گِل یا آب بریزید.

سپس گل ها و گیاهانی که دوست دارید را در آن قرار دهید.

image, آموزش تصویری ساخت گلدان های ساده آویز در خانه

وسایل لازم

بطری های پلاستیکی ، رنگ اسپری سفید ، طناب یا کنف


همچنین بخوانید: