image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

ابتدا مربع های بزرگ را به صورت بادبرنی تا بزنید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

سپس هر قسمت را مجدا از وسط تا بزنید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

لبه های تا شده را به هم بچسبانید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

حالا چهار مربع تا شده را کنار هم قرار دهید و آن ها را بچسبانید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

اکنون باید ساقه و برگ های آفتابگردان را آماده کنیم.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

بعد از اینکه برگ ها را آماده کردیم آن ها روی یک قاب مقوایی بچسبانید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

قاب آفتابگردان شما آماده است..آن را میتوانید به دوستانتان هدیه بدهید

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

وسایل مورد نیاز۴ مربع ۷.۵ * ۷.۵ سانتی متری

۱ مربع ۵ * ۵ سانتی متری

ساقه ۳.۵ * ۱۵ سانتی متری

برگ ۶ * ۴.۵ سانتی متریimage, آموزش تصویری ساخت کاردستی گل برای کار عملی مدرسه

همچنین بخوانید