وسایل مورد نیاز برای ساخت عروس دریایی :

اسفنج قلم و لوله دستمال رنگ

▪ اسفنج دایره ای شکلی را از وسط نصف کنید و با قلمو کاملا رنگ کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی کودکانه عروس دریایی

▪ لوله دستمال توالت را بردارید و رنگ کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی کودکانه عروس دریایی

▪ داخل اسفنج یک برش دایره ای شکل ایجاد کنیدو لوله دستمال را داخلش کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی کودکانه عروس دریایی

▪ داخل اسفنج یک برش دایره ای شکل ایجاد کنید

▪ سپس برش های طولی بر روی لوله دستمال کاغذی ایجاد کنید. با دست به برش ها شکل دهید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی کودکانه عروس دریایی

▪ برش های طولی بر روی لوله دستمال کاغذی ایجاد کنید

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی کودکانه عروس دریایی


همچنین بخوانید: