image, آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

ابتدا طرح پرستوها را روی مقوای سیاه رنگ پیاده کنید. پرستوها را برش بزنید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

دو چوب خشک طبیعی را به صورت علامت جمع به هم با نخ وصل کنید. این دو چوب خشک طبیعی

در واقع پایه اصلی و نگهدارنده پرستوها و پنبه ها را تشکیل می دهد.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

پنبه ها را پوش بدهید تا ابرهای فانتزی بسازید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

حالا همه ی وسایل آماده شده است تا شما آویز زیبای فصل بهار را بسازید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

نخ را طوری از پرستوها عبور دهید که تعادل پرستو برای ایستادن به حالت عمودی برقرار باشد

و نخ ها را بلند و کوتاه تنظیم کنید. نخ را به پنبه ها هم وصل کنید و همینطور مثل پرستوها نخ ها را به صورت بلند و کوتاه تنظیم کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی های زیبای پرنده

وسایل مورد نیاز ساخت یک کار دستی پرنده آویز

برای ساخت این آویز پرستو پنبه به مواد و وسایل زیر نیاز دارید:

دو چوب خشک طبیعی در یک اندازه

مقوای ضخیم سیاه رنگ

پنبه

نخ

مداد

قیچی


همچنین بخوانید: