ابتدا الگوی لانه و پرنده را طراحی کرده و برش بزنید.

با دو دایره سر و تن پرنده را بسازید و آن ها را به هم بچسپانید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

مرحله بعد اجزای صورت مانند نوک و چشمان متحرک را در جایشان بچسپانید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

پرهایی را که از قبل آماده کرده ایده به سلیقه خود بچسپانید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

پرنده دیگری هم با همین روش درست کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

تکه های کاموا را روی مقوای لانه بچسپانید.

image, آموزش تصویری ساخت کاردستی بچگانه جوجه در آشیانه

وسایل مورد نیاز کاردستی

کاغذ رنگی در رنگ های متفاوت

قیچی

چسپ مایع

چشم عروسکی

پر

کاموای قهوه ای بریده شده در قطعه های کوچک


همچنین بخوانید