۵ تکه پارچه، به رنگ های مختلف و دلخواه تهیه کنید. هر یک از پارچه ها را به فرم مربع های ۱۵*۱۵ سانتی متری برش دهید.

image, آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

سپس ۵ تکه پارچه دیگر (از همان رنگ ها اما در سایز ۱۰*۱۰ سانتی متری) به فرم مربعی برش دهید.

image, آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

نصف نصف کنید:

تمام تکه مربع های کوچکتر را از خط قطری برش دهید به نحوی که ۱۰ تکه پارچه به فرم مثلث و هم اندازه داشته باشید (از هر رنگ ۲ عدد).

image, آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

بچینید و روی هم قرار دهید: با کنار قرار دادن دو تکه مثلثی با دو رنگ متفاوت در کنار هم، یک مربع جدید بسازید، و آن را بصورت ضربدری بر روی یکی از قطعه های مربع بزرگ (باز هم به رنگی متفاوت از آن دو رنگ) قرار دهید.

image, آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

سنجاق کنید: مثلث ها را با سوزن ته گرد به هم وصل کنید.

image, آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

کوک بزنید: بعد از اینکه جای مثلث ها را مشخص کردید، هر کدام از پارچه ها را بر پارچه زیرین با نخ و سوزن های رنگی بدوزید. می توانید از کوک های درشت و فانتزی و نخ هایی رنگی استفاده کنید.

image, آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

image, آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه

آن را روی میز قرار دهید و اجازه دهید مهمانان زیر لیوانی به رنگ مورد علاقه شان را انتخاب کنند.

image, آموزش تصویری ساخت زیرلیوانی شیک در خانه


همچنین بخوانید: