برای ساخت ذره‌بین به یک بطری پلاستیکی نوشابه نیاز داریم.

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

درب بطری را باز کرده و مطابق شکل با استفاده از آن و به کمک یک ماژیک بر روی قسمت منحنی بطری (دقیقاً در تصویر مشخص است)، دو دایره هم اندازه رسم کنید.

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

به کمک یک تیغ موکت بری این دایره‌ها را از بطری جدا کنید.

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

حالا دو دایره پلاستیکی را که دارای انحنا هستند بر عکس همدیگر به طوری که انحنای هر دو به سمت بیرون باشد بر روی هم قرار دهید و با چسب حرارتی دور تا دور آن را بچسبانید. البته باید بک قسمت کوچک را بدون چسب باقی بگذارید.

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

دایره‌های متصل شده به هم را داخل یک لیوان آب قرار دهید و با انگشت خود آن را فشار دهید تا هوای داخل آن از محلی که باز گذاشته‌اید بیرون رفته و در نتیجه به جای هوای خارج شده، آب وارد محفظه دایره‌ای شکل ما شود. وقتی تمام محفظه پر از آب شد آن را از لیوان خارج کنید و مواظب باشید که آب داخل آن بیرون نریزد.

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

دریچه محفظه را به کمک چسب حرارتی ببندید تا آب داخل آن حبس شده و امکان خارج شدن نداشته باشد.

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی

تبریک می‌گوییم. کار تمام شد و به همین سادگی صاحب یک ذره‌بین کوچک و جمع و جور شدید.

image, آموزش تصویری ساخت ذره بین کاربردی با بطری نوشابه خالی


همچنین بخوانید