مرحله اول : ابتدا وسایل مورد نیاز را تهیه نمایید :

کاغذ یا مقوا

مداد و خطکش

موکت بر یا چاقو

پرگار

قیچی

image, آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله دوم : ابتدا همانند تصویر زیر ابعادی مشخص شده را بر روی مقوا بکشید.

ابتدا یک مستطیل در ابعاد ۲۳ سانتی متر طول و ۷ سانتی متر عرض بکشید.

سپس ۱۱ سانتی سمت چپ و ۱۱ سانتی از سمت راست را مشخص کنید و بین این دو را یک سانتی متر خالی بگذارید و خطوط را مشخص کنید.

همچنن در دو طرف مستطیل ایجاد شده و در وسط عرض آن ها دو دایره بکشید.

image, آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله سوم : در این بخش بر اساس خطوط، مستطیل اصلی را برش بزنید و همچنین با موکت بر یا چاقو دایره ها را برش بزنید.

image, آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله چهارم : در این بخش اطراف دو دایره ای را که کشیده اید را کمانی شکل کنید.

image, آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله پنجم : در این بخش طرح خود را بر اساس یک سانتی متری که جا گذاشته اید تا بزنید تا به اندازه یک سانتی متر کف برای نگهدارنده گوشی شما ایجاد شود.

برای اینکار خط کش را بر روی یک خطوط از آن قرار دهید و مقوا را خم کنید و همین کار را برای طرف دیگر آن انجام دهید.

image, آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله ششم : طرح شما تا به اینجا باید همانند تصویر زیر شده باشد.

image, آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

مرحله هفتم : در نهایت گوشی خود را درون مقوا قرار دهید و دوشاخه را از دایره مقوا عبور داده و وارد پریز کنید. به همین راحتی توانسته اید یک نگهدارنده گوشی هنگام شارژ بسازید.

image, آموزش تصویری ساخت جا موبایلی برای زمان شارژ

همچنین بخوانید