با قوطی های شیر کوچولوها و قوطی های خالی رب و کنسروهای مختلف ، کارهای هنری زیادی می شود انجام داد.

image, آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

قوطی ها را به صورت یک سه تایی و یک دوتایی به هم بچسبانید و با اسپری یا رنگ آن ها را رنگ کنید.

image, آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

طرح دلخواهتان را روی کاغذ بکشید و داخل آن را با کاتر خالی کنید.

image, آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

طرح را روی قوطی بگذارید و با اسپری یا رنگ قسمت خالی را رنگ کنید.

image, آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

image, آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

از مقوا دایره هایی به اندازه ی قسمت بالای قوطی ها ببرید.

و با پارچه ی مشکی پوشش بدهید.

image, آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

image, آموزش تصویری ساخت جاشمعی با قوطی های خالی

البته از در خود قوطی ها هم می شود استفاده کرد اما اینطوری شیک تر می شود . در را روی قوطی ها بچسبانید.