image, آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته

وسایل لازم

▪ابتدا به مقدار زیادی پوست پسته احتیاج دارید.

image, آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته

▪یک مقوای دایره ای بردارید تا پایه ی شما شود،و با چسپ حرارتی شروع به چسپاندن پسته ها به شکل دایره وار بکنید

تا کم کم گل شما درست شود.

image, آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته

▪می توانید پسته ها را قبل از چسباندن رنگ کنید و یا بعد از چسباندن با اسپری آنها را رنگ کنید.

image, آموزش تصویری درست کردن گل های تزیینی زیبا با پوست پسته


همچنین بخوانید: