وسایل مورد نیاز درست کردن کاردستی پروانه

مقوای رنگی

مداد یا خودکار

قیچی

گواش یا رنگ انگشتی (میتوان از هر رنگی استفاده کرد)

image, آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

ابتدا یک مقوا را برمیداریم و از وسط تا می زنیم. سپس تصویر نیمی ار بدن پروانه را روی مقوا می کشیم و بعد دور آن را قیچی میکنیم.

image, آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

مقوا را باز میکنیم

حالا یک پروانه کامل داریم.

image, آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

حالا با رنگ انگشتی یا گواش بدن پروانه را تزیین می کنیم.

image, آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

image, آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

بال های پروانه را می توان با هر رنگی تزئین کرد. میتوان برای رنگ آمیزی پروانه از کتاب ها یا اینترنت کمک گرفت.

image, آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه

image, آموزش تصویری درست کردن کاردستی بچگانه