image, آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

ابتدا یک مستطیل روی کاغذ رنگی بکشید، سپس چهره حیوان را در مرکز مستطیل بکشید.

image, آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

میتوانید برای حیوان لباس درست کنید و روی مقوا بچسبانید.

image, آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

سپس مستطیل را لوله کنید و چسب بزنید.

image, آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

بعد از آن گوش های حیوان را با مقوا درست کنید و روی سرش بچسبانید.

image, آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

image, آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

کاردستی شما آماده است.

image, آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها

▪ مواد لازم برای کاردستی

کاغذ رنگی

قیچی

چسب

قلم نازک

image, آموزش تصویری درست کردن عروسک های مقوایی برای بچه ها