image, آموزش تصویری درست کردن سبد میوه با هندوانه

هندوانه را در جایی ثابت قرار دهید و مطمئن باشید که سر و تکان نمی خورد.

قطر آن را اندازه بگیرید.

وسط آن را مشخص کنید و ۳ سانت بالاتر از آن را در نظر بگیرید.

با استفاده از ماژیک یک خط افقی روی آن بکشید.

قبل از بریدن این قسمت، باید جای دسته سبد را مشخص کنید.

روی کاغذ طرحی به شکل قلب را مانند آنچه در تصویر زیر آمده، طراحی کنید. باز هم مانند عکس زیر آن را به صورت عمودی روی هندوانه بچسبانید. دقت کنید که سر قلب یک سانت پایین تر از خط افقی قرار گیرد.

image, آموزش تصویری درست کردن سبد میوه با هندوانه

سپس از لبه ی طرح قلبی شروع به بریدن کنید.

image, آموزش تصویری درست کردن سبد میوه با هندوانه

طرح اول را از روی هندوانه بکنید و آن را بالای طرح اولی قرار دهید و دور آن را نیز ببرید.

این کار را آنقدر ادامه دهید تا به سمت دیگر هندوانه برسید.

image, آموزش تصویری درست کردن سبد میوه با هندوانه

با چاقویی بزرگ هندوانه را از روی خط افقی که دور آن کشیده بودید، ببرید.

با دقت قسمت های بریده شده و اضافی را بردارید.

سپس با همان چاقو تمام هندوانه های داخل آن را خارج کنید.

مراقب باشید قسمت زیر دسته خیلی نازک و شکننده نشود. قطر دسته باید حدود ۲ سانتی متر باشد.

image, آموزش تصویری درست کردن سبد میوه با هندوانه

قسمت های وسط قلب ها را نیز با احتیاط و با چاقویی کوچک و نازک ببرید.

image, آموزش تصویری درست کردن سبد میوه با هندوانه

برای زیبایی بیشتر می توانید دور ظرف هندوانه ای خود را به صورت زیگزاگی برش دهید. برای این کار چاقوی کوچک و تیز مناسب است.

image, آموزش تصویری درست کردن سبد میوه با هندوانه

سبد خود را با انواع میوه های تازه یا سالاد پر کنید.

• هندوانه پخته (سعی کنید هندوانه ای پیدا کنید که کف آن صاف باشد)

• یک عدد چاقو بزرگ

• یک عدد چاقو تیز کوچک

• ماژیک غیر سمی با رنگی تیره مانند مشکی

• کاغذی سفید برای این که طرح خود را روی آن بکشید

• چسب کاغذی


همچنین بخوانید