image, آموزش تصویری خط چشم کشیدن برای چشم های گرد

چشم های گرد

اگر می خواهید چشم های گرد را کشیده تر نشان دهید باید در قسمت لبه خارجی چشم روی خط مژه مداد بکشید و آن را به شکل خط چشم بالدار دربیاورید.

برای آرایش چشمان می توان از خط چشم های مختلف استفاده کرد و نکته ای که زیبایی را دوچندان می کند،توجه به مدل چشم است.


همچنین بخوانید