image, آموزش تصویری خط چشم کشیدن برای چشم های بادامی

چشم های بادامی

چشم های بادامی یکی از زیباترین مدل چشم ها می باشد و بیشتر آرایشگران کار کردن روی این مدل چشم ها را دوست دارند. خط چشم های بالدار این مدل چشم ها را زیباتر از قبل نشان می دهد.

برای آرایش چشمان می توان از خط چشم های مختلف استفاده کرد و نکته ای که زیبایی را دوچندان می کند،توجه به مدل چشم است.