image, آموزش تصویری جدید ۲۰۱۳ طراحی شیک ناخن با لاک

image, آموزش تصویری جدید ۲۰۱۳ طراحی شیک ناخن با لاک

ابتدا روی تمام ناخن ها یک صورتی ملایم یا صدفی می زنیم.

image, آموزش تصویری جدید ۲۰۱۳ طراحی شیک ناخن با لاک

در این گام قسمت سفید و لبه ی ناخن را رنگ سفید میزنیم.

image, آموزش تصویری جدید ۲۰۱۳ طراحی شیک ناخن با لاک

در این قسمت از لاکهای مخصوص طراحی استفاده میکنیم،همانطور که در شکل ملاحظه می کنید یک خط زیر لاین سفید میزنیم و دوتا خط قوس دار هم پایین آن.

image, آموزش تصویری جدید ۲۰۱۳ طراحی شیک ناخن با لاک

در این قسمت نیز مثل قسمت قبل عمل می کنیم با یک لاک فرنچ مشکی رنگ.

image, آموزش تصویری جدید ۲۰۱۳ طراحی شیک ناخن با لاک

این بار هم با رنگ سفید انجام می دهیم.

image, آموزش تصویری جدید ۲۰۱۳ طراحی شیک ناخن با لاک

بعد از اینکه لاکها خشک شدند نوبت برق ناخن است.

image, آموزش تصویری جدید ۲۰۱۳ طراحی شیک ناخن با لاک

و این هم پایان کار.


همچنین بخوانید