۱.پیراهن را پهن کنید به نحوی که قسمت دکمه دار آن پایین و پشت آن رو به بالا باشد.

۲.هدیه شما می تواند همان پیراهن باشد و یا می توان تنها از آن به عنوان نوعی کاغذ کادو استفاده کرد وجعبه هدیه اصلی را به داخل پیراهن ببرید.

image, آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

۳.سپس قسمت بالا و پایین پیراهن را تا زده و در صورت نیاز از سنجاق قفلی برای محکم کردن هر گونه پارچه اضافی استفاده کنید.

image, آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

۴. در مرحله بعد باید آستین ها را به صورت ضربدری روی پشت پیراهن قرار دهید. سپس هدیه پیراهنی را به سمت دکمه دار قرار دهید تا روی هدیه به سمت شما شود.

image, آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

۵. در مرحله بعد آستین ها را به شکل یک گروه مربعی ببندید. اگر هدیه داخل پیراهن باریک باشد ، می توانید آستین ها را به شکل یک پاپیون نیز گره بزنید.

image, آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی

image, آموزش تصویری تا کردن پیراهن کادویی


همچنین بخوانید