قرمز

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

صورتی کثیف

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

نارنجی

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

زرد طلایی

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

سبز مایل به خاکستری

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

سبز همیشه بهار

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

آبی طاووسی

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

بنفش مایل به آبی

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

رنگ آلویی

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

سفید مرمری

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

اسلیت خاکستری (ترکیبی از بنفش و سبز)

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون

پودر کاکائویی

image, آموزش ترکیب رنگ های مختلف برای استفاده در دکوراسیون


همچنین بخوانید: