مدل مو امی روسوم Emmy Rossum در گلدن گلوب Golden Globe 2016

image, آدم های معروف خانم چه مدل موهایی دارند

مدل مو کیت باسورث kate bosworth در گلدن گلوب Golden Globe 2016

image, آدم های معروف خانم چه مدل موهایی دارند

مدل مو راشل مک آدامز Rachel Mcadams در گلدن گلوب Golden Globe 2016

image, آدم های معروف خانم چه مدل موهایی دارند

مدل مو رونی مارا rooney mara در گلدن گلوب Golden Globe 2016

image, آدم های معروف خانم چه مدل موهایی دارند

مدل مو زندیا zendaya در گلدن گلوب Golden Globe 2016

image, آدم های معروف خانم چه مدل موهایی دارند