قیمت خودرو و قیمت محصولات پورشه در روز یکشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۵

مدل خودرو— قیمت نمایندگی – تومان— قیمت بازار – تومان— آخرین تغییر قیمت— توضیحات

پورشه کاین توربو ۸سیلندر— ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۱— ۰— ۰۵ مهر ۱۳۹۵— هشت سیلندر

کاین Gts— 1400000000— موجود نیست— ۰۵ مهر ۱۳۹۵—

پورشه ماکان ۲۰۱۵— ۵۳۰۰۰۰۰۰۰— موجود نیست— ۰۵ مهر ۱۳۹۵—

پورشه کاین (۸ سیلندر)— ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰— موجود نیست— ۰۵ مهر ۱۳۹۵—

پورشه کاین (۶ سیلندر)— ۹۲۰۰۰۰۰۰۰— موجود نیست— ۰۵ مهر ۱۳۹۵—

پورشه پانامرا (۶ سیلندر)— ۹۵۰۰۰۰۰۰۰— موجود نیست— ۰۵ مهر ۱۳۹۵—

پورشه پانامرا (۸ سیلندر)— ۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰— موجود نیست— ۰۵ مهر ۱۳۹۵—

پورشه پانامرا توربو— ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰— موجود نیست— ۰۵ مهر ۱۳۹۵— هشت سیلندر

پورشه ۹۱۱ کاررا— ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰— موجود نیست— ۰۵ مهر ۱۳۹۵—


همچنین بخوانید: